photo (40 of 94)

Paris&Ben Wedding Day

วันงานพิธีแต่งงานของคุณแพรและคุณเบน จัดงานที่Mellow Cafe Wine & Dine Restaurant บรรยากาศของคนในครอบครัว เพื่อนสนิท

และความโรแมนติกของสถานที่อันสวยงาม ความรักที่งดงามของคนทั้งคู่หยุดทุกสายตาและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในงาน ให้ได้สัมผัส และรับเอาสิ่งดีๆที่เรียกว่ารักแท้ ที่คนทั้งคู่ส่งถึงกัน ได้จริงๆ มันคือความรักที่งดงามจริงๆ

photo (94 of 94)

photo (1 of 94) photo (2 of 94) photo (3 of 94) photo (4 of 94) photo (5 of 94) photo (6 of 94) photo (7 of 94) photo (8 of 94) photo (9 of 94)

photo (10 of 94) photo (11 of 94) photo (12 of 94) photo (13 of 94)

photo (14 of 94) photo (15 of 94) photo (16 of 94) photo (17 of 94) photo (18 of 94) photo (19 of 94) photo (20 of 94) photo (21 of 94) photo (22 of 94)

photo (23 of 94) photo (24 of 94) photo (25 of 94) photo (26 of 94) photo (27 of 94) photo (28 of 94) photo (29 of 94) photo (30 of 94) photo (31 of 94) photo (32 of 94) photo (33 of 94) photo (34 of 94)

 

photo (35 of 94) photo (36 of 94) photo (37 of 94) photo (38 of 94) photo (39 of 94) photo (40 of 94) photo (41 of 94) photo (42 of 94) photo (43 of 94) photo (44 of 94) photo (45 of 94) photo (46 of 94)

photo (47 of 94) photo (48 of 94) photo (49 of 94) photo (50 of 94) photo (51 of 94) photo (52 of 94) photo (53 of 94) photo (54 of 94) photo (55 of 94) photo (56 of 94) photo (57 of 94) photo (58 of 94)

photo (59 of 94) photo (60 of 94) photo (61 of 94) photo (62 of 94) photo (63 of 94) photo (64 of 94) photo (65 of 94) photo (66 of 94) photo (67 of 94) photo (68 of 94) photo (69 of 94) photo (70 of 94)

photo (71 of 94) photo (72 of 94) photo (73 of 94) photo (74 of 94) photo (75 of 94) photo (76 of 94) photo (77 of 94) photo (78 of 94) photo (79 of 94) photo (80 of 94) photo (81 of 94) photo (82 of 94) photo (83 of 94) photo (84 of 94) photo (85 of 94) photo (86 of 94) photo (87 of 94) photo (88 of 94) photo (89 of 94) photo (90 of 94) photo (91 of 94) photo (92 of 94) photo (93 of 94)