beeart-53

Bee&Art Pre-wedding

การค้นหาคนที่เป็นคู่ชีวิต บางครั้งมันมีเหตุผลร้อยพันถ้าเราต้องการเหตุผล มีคำตอบมากมาย ถ้าเราต้องการคำตอบ

แต่สุดท้ายคุณจะเลือกมันด้วยความรู้สึกของหัวใจ โดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ ขอเพียงคุณสัมผัสมันได้ถึงสิ่งนั้นที่คุณมีในสายตาของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ ว่าเขาก็มีเช่นกัน เราเรียกมันว่า ความรัก

แต่สุดท้ายคุณจะเลือกมันด้วยความรู้สึกของหัวใจ โดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ ขอเพียงคุณสัมผัสมันได้ถึงสิ่งนั้นที่คุณมีในสายตาของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ ว่าเขาก็มีเช่นกัน เราเรียกมันว่า ความรัก

beeart-54 beeart-53 beeart-52 beeart-51beeart-50 beeart-49 beeart-48 beeart-47 beeart-46beeart-45 beeart-44 beeart-43 beeart-42 beeart-41beeart-40 beeart-39 beeart-38 beeart-37beeart-36 beeart-35 beeart-34 beeart-32beeart-31 beeart-30 beeart-28 beeart-26beeart-25 beeart-24 beeart-23 beeart-20 beeart-17beeart-16 beeart-15 beeart-14 beeart-13beeart-12 beeart-11 beeart-9 beeart-8 beeart-7beeart-6 beeart-5 beeart-4 beeart-3 beeart-2